Algemeen

Wat is een student?

Examentraining Den Haag

 

 

 

 

 

De cursus omvat zowel het primaire als het secundaire leerplan. Een student krijgt tijdens de cursussen een persoonlijke tutor die hem zal helpen bij de examenvoorbereiding. Er wordt geoefend met examens om ervoor te zorgen dat de studenten goed voorbereid zijn op de examens in de eindfase.

Cursusoverzicht

De cursusstructuur is verdeeld in een basiscurriculum en een voortgezet curriculum. Het basiscurriculum omvat geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, wiskunde en natuurwetenschappen. Het secundaire leerplan omvat creatief schrijven, Engels, media en communicatie, intelligentie en redeneren, en sociale wetenschappen.

Examenpatroon

De examens zijn mondeling en objectief van aard. Schriftelijke examens zijn gewoonlijk examens van het opstel-type. De toelatingsexamens zijn competitief en helpen om de capaciteiten van studenten te beoordelen op basis van hun prestaties in het primaire curriculum. Goede prestaties in het primaire curriculum leiden tot betere prestaties in het secundaire curriculum.

Onderwerpen

Het leerplan voor het basisonderwijs bestaat uit vijf verplichte vakken en twee extra keuzevakken. Schriftelijk onderwijs is een keuzevak in het basisonderwijs. Extra vakken kunnen worden gekozen uit het kerncurriculum dat door het ministerie van Onderwijs wordt voorgeschreven. Op basis van hun prestaties in het basisonderwijs krijgen leerlingen graden als “F” en “O”. “F” en “D” worden toegekend voor hun prestaties in het secundair onderwijs.

De basis syllabus is als volgt:

F. Primaire jaren-2008

G. 2008

In de lagere jaren ligt de nadruk op basiskennis, karakter en de drie V’s.

Wiskunde en wetenschappen zijn verplichte vakken in alle provincies. Leerlingen worden in alle leerboeken beoordeeld op redeneervermogen en begrip.

De keuzevakken worden door de provincie vastgesteld. De lijst van keuzevakken voor het basisonderwijs is als volgt:

Geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke opvoeding, morele opvoeding, media en communicatie, informatica, animatie, handvaardigheid, culinaire kunsten, taal en communicatie, uitvoerende en toegepaste kunsten.

Voor het secundair jaar kust en grote districten van Mumbai, zijn er twee Manieren van syllabus:

1. Particuliere school optie:

Studenten worden toegelaten op privéscholen met steun van de overheid. Er zijn ongeveer 200 particuliere scholen in Mumbai. Zij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijdsgroep van 6 tot 14 jaar. De leerlingen worden toegelaten op basis van een schriftelijke test die door de school wordt afgenomen.

2. Lokale optie:

Studenten worden in de plaats toegelaten met behulp van regeringsquota. Er zijn ongeveer 22.000 buurtscholen in Mumbai. Zij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijdsgroep van 6 tot 14 jaar. De leerlingen worden toegelaten op basis van een schriftelijke test die door het plaatselijke schoolbestuur wordt afgenomen.

Toelatingsprocedure in Mumbai

De studenten zijn verplicht op tijd voor hun schriftelijke test te zitten. De leerlingen worden aan scholen toegewezen door de algemeen directeur (GM) van de scholen. De opdracht wordt door alle scholen uitgevoerd door middel van een schriftelijke kennisgeving van het schoolhoofd aan de leerlingen en hun ouders.

Web minuteage van GM scholen in Mumbai kan worden geraadpleegd op de website van de school, terwijl de GM scholen in bye-etimes op hun website).

De leerlingen kunnen hun profiel controleren door naar de website van de school te gaan en zullen hun naam als “Nationals” kunnen vinden, samen met hun dummy beschrijver. Hierna kunnen de betrokken studenten verschijnen voor hun examen bij de SSC-examens.

lees meer: