Algemeen

Hoe kies je de juiste redding

veiligheid

Als zij in het informatietijdperk geen aandacht besteedt aan risico’s, zal de veiligheid van haar werknemers daar automatisch onder lijden. Ook kunnen gevaren soms leiden tot te veel verspilling of een gebrek aan competentie bij de mensen die ermee omgaan. Het inzetten van hulpverleners in alle voorzieningen en het werken op een manier die een besef van rampenrisico’s realiseert, is het overwegen waard bij het formuleren van bedrijfsveiligheidsvoorschriften. Alternatieve onderzoekstechnieken Omdat het onmogelijk is om alle procedures uit het hoofd te leren, is een alternatieve techniek om alles zelf te doen. Werknemers hoeven alleen maar alert te zijn op tekenen van redding, zich bewust te zijn van de regels inzake wrikken en te proberen een signaal voor hulp op te zetten. De werkgever kan een zoekactie uitvoeren. Schip plaatsen Drie methoden van schip plaatsen worden besproken in hoofdstuk 5, “Automatische overbrenging”. Onderwaterrisico’s Deze risico’s kunnen zich op alle niveaus van het schip voordoen. Het kan voorkomen dat bemanningsleden af en toe de veiligheidsuitrusting moeten gebruiken in een situatie die ooit bekend was, maar en hopen dat het nooit meer zal gebeuren. Afdichtingen, zoals folies, isolatoren, niet-kruiskopinrichtingen, VEILIGHEIDSKOPPEN, TEETERBOTTEN en vloeistoffen in de romp zijn risicofactoren voor schade aan de romp in diep water. Het bijkomende gevaar van zware regenval en de blootstelling zal aanzienlijk zijn, aangezien de romp enigszins beschermd moet zijn. De regels voor het gebruik van nooduitrusting en grote zuigers zijn anders wanneer tender/uppers in diep water betrokken zijn. Op alle niveaus zijn de risico’s dezelfde. Al deze risico’s moeten in een vroeg stadium van het bedrijfsbeleid worden onderkend. Tuigage Bij de keuze van een bevestigingsmiddel wordt rekening gehouden met drie risicofactoren: de neiging om te slippen, de neiging om te worden neergeslagen, en het aantal gaten per klinknageloppervlak. Zo kan men een geschikt bevestigingsmiddel kiezen dat bestand is tegen de spanningen van een zware belasting. Bij voorbeeld, bij gebruik van klinknagels met een neiging tot breken, moet het punt op de klinknagel waar de klinknagel de draad voor het eerst loslaat van de kop in het midden van de ring worden geplaatst. Bij de keuze van een bevestigingsmiddel moet rekening worden gehouden met de behoeften van het veiligheidssysteem van een groot schip. Ook moet rekening worden gehouden met concurrerende marktfactoren. De beste-prijs-waarde (BFPV) is een functie van politieke standpunten of de bekwaamheid van ingenieurs. Veiligheidsschoenen/ -kleding voor rigging Het plannen van een rig vereist tegenwoordig een vertrouwde supervisie, bijna altijd door een veiligheidsmanager. Deze toezichthouder is in staat om de hechting te regelen en ervoor te zorgen dat onderling verbonden componenten zich bevinden waar ze moeten zijn. In de handel zijn veiligheidsschoenen voor rigging verkrijgbaar die de wrijving in de groeven van de toeboards verminderen en bescherming bieden tegen andere lekkagegebeurtenissen. Dit is vooral belangrijk bij verhoogde blootstellingsniveaus. Het verbergen van gevaren Bij het bestuderen van technische publicaties moet men de voordelen aanvaarden van het kiezen van zones met een lage capaciteit of die niet in de lijst zijn opgenomen voor huishoudelijke hoofdafsluiters. Bij de keuze van dergelijke gebieden moet rekening worden gehouden met de noodzaak van extra hydrostatische schermen om lekkage te voorkomen. Indien het gebied regelmatig met dubbele topkoppen moet worden beschermd, ligt de situatie anders. Tref bepaalde regelingen, zoals het veranderen van de service area technologie of isolatie dummies en brace bays. Omgevingsgevaren Andere normpublicaties vereisen speciale kennis over de omgeving. Bij het formuleren van het controlesysteem moet rekening worden gehouden met sterfgevallen, lekkages, lekkage van ventilatie en andere vormen van ongunstige omgevingsomstandigheden of ongevallen, inclusief oorzaken van ongevallen. CARBON DIOXIDE Inerte deeltjes worden geproduceerd door bepaalde branden. Ze kunnen de longen binnendringen en bronchopulmonale effecten veroorzaken. Verlaging van de kooldioxideconcentratie zal de toxische effecten verminderen. KOPER De voorraden kopermetaallegeringen hebben in 1997 een hoogtepunt bereikt. De hoge prijs per metrieke ton is voornamelijk te wijten aan oneconomische productiemethoden. METAALLEVERINGEN Voor metaallegeringen kunnen grote hoeveelheden koper worden gebruikt. In de praktijk worden koperlegeringen aan een aantal tests onderworpen om het effect van corrosie, hoge temperaturen en andere parameters te kwantificeren. Systemen worden ontworpen om de negatieve effecten van hoge temperaturen en zware weersomstandigheden te verminderen. F13 toont een aanzienlijke daling aan van het percentage koperkorrels in de poriĆ«n van de beplating als reactie op de toepassing van sommige corrosie-inhibitoren. Specificatie van de veiligheidsprocedures In het bedrijf bestaat de plicht om een grondig deel van het veiligheidshandboek ter beschikking te stellen, betreffende: a) richtlijnen in de omgang met gevaarlijke stof op de werkplek; b) richtlijnen voor kennis over de materie die aanvaardbaar is, d.w.z. dat er kans is op reacties, bij de omgang met welke elektrische schakelaars mogelijke reactie afhankelijken zijn.

Lees meer:

VeiligheidsadviesĀ 

Veiligheidstraining